Zpracování půdy

Zpracování půdy od předseťové přípravy až po hloubkové kypření.

Hloubkové kypřiče

Hloubkové kypření s intenzivním mícháním posklizňových zbytků a hloubkové kypření bez promíchání.

Dlátové kypřiče

Kypření dlátovými kypřiči, 2 až 5 řad pracovních orgánů a hloubka zpracování půdy od 4 do 35 cm.

Kombinované kypřiče

Kombinované zpracování půdy. Mělké celoplošné zpracování s hlubším kypřením.

Diskové podmítače

Celoplošné zpracování půdy lehkými i středně těžkými diskovými podmítači.

Předseťové kombinátory

Precizní příprava seťového lůžka v mnoha modifikacích.

Válce

Intenzivní drcení hrud a obnovení půdní kapilarity pro rovnoměrné vzcházení rostlin.